آدرس سرورها

لیست آدرس سرورهای سرویس کاهش پینگ و رفع تحریم گیم اسیست

سرویس گیم اسیست از شش (۶) نوع کانکشن برخوردار است

( در بعضی موارد آدرس سرورها برای هر کانکشن متفاوت است )

کاهش پینگ

جهت دانلود و آموزش نصب کانکشن ویندوز کلیک کنید🔗

شما جهت استفاده در اپ ویندوز نیاز به آدرس سرورها ندارید

کاهش پینگ

جهت دانلود و آموزش نصب کانکشن اندروید کلیک کنید🔗

شما جهت استفاده در اپ اندروید نیاز به آدرس سرورها ندارید

کاهش پینگ

دقت کنید دقیقا طبق لیست وارد کنید، ابتدا یا انتها(Space) فاصله نزارید

کاهش پینگ
کاهش پینگ