رفع تحریم و کاهش پینگ بازی پابجی موبایل

پابجی موبایل رفع تحریم و کاهش پینگ بازی پابجی موبایل گیمرهای عزیز جهت استفاده از سرویس گیم اسیست برای این بازی از سرور زیر استفاده کنند : جهت مشاهده سرور…